Βισαλτία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἄρωλος Τοπωνύμιο
Arulos Τοπωνύμιο
Ἄρκιλος Τοπωνύμιο
Ἄργιλος Τοπωνύμιο
Ἄργιλος Τοπωνύμιο
Ἄραυρος Τοπωνύμιο
Ἄρασον Τοπωνύμιο
Ἄραλος Τοπωνύμιο
Κερδύλιον Τοπωνύμιο
Καλλίτεραι Τοπωνύμιο
Εὐποριανός Εθνωνύμιο
Ευπορία Τοπωνύμιο
Τρίλλον/Trinlo Τοπωνύμιο
Τράγιλος Τοπωνύμιο
Τραγίλιος/Τραγίλιοι Εθνωνύμιο
Ὄσσα Τοπωνύμιο
Γραῖα Τοπωνύμιο
Graero Τοπωνύμιο
Βισάλτης Εθνωνύμιο
Βισαλτία Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βισαλτία