Βισαλτία

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 33, 351, 364· 185-188, 351-365 κ.α

Γεωγραφική διασπορά: