φρασεολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18) 155.8

Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18) 90

Δημοσθένης

Περί στεφάνου  (18) 77 

Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18)39.3 

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 26 

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 20 

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 17

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 16

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν (17) 11

Δημοσθένης

Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν  (17) 10

Δημοσθένης

Προς την επιστολήν την Φιλίππου (11) 17

Δημοσθένης

Περί Αλοννήσου (7) 11-12

Δημοσθένης

Περί Αλοννήσου (7) 6

Δημοσθένης

Φιλιππικός Β΄(6) 20

Δημοσθένης

Φιλιππικός Α΄ (4) 10-11

Δημοσθένης

Ολυνθιακός Β΄ (2) 15-18

Διογενιανός

2.54 (Αποστόλιος, Collectio paroemiarum 16.12)

Ψευδο-Καλλισθένης

Historia Alexandri Magni, Recensio a 1.46.12

Σελίδες

Subscribe to φρασεολογία