Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί στεφάνου  (18) 77 

Χωρίο / Κείμενο: 

δ᾽ αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴν τὴν τοῦ Φιλίππου.  {1ΕΠΙΣΤΟΛΗ.}1 [Βασιλεὺς Μακεδόνων Φίλιππος Ἀθηναίων τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Μακεδόνες ως μέρος του βασιλικού τίτλου

Θεματική περιοχή: