σοφιστική

Συγγραφέας Παραπομπή
Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.94.9-16

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 7.122.13-17

Πλούταρχος

Αίτια Ελληνικά  292.E.4-7

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 15.28.38 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.52 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.94.9 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.35  Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.1 Kaibel

Λουκιανός

Περὶ παρασίτου, ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική 32-36

Ψευδο-Λουκιανός

Λούκιος ή Όνος 46

Ψευδο-Λουκιανός

Λούκιος ή Όνος 34

Φιλόστρατος

Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον 1.35

Μάξιμος

Διαλέξεις 41.3.a

Λουκιανός

Περί πένθους 10

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.100 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.91 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 1.31 Kaibel

Subscribe to σοφιστική