παραδοξογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Κλαύδιος Αιλιανός

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 15.20

Κλαύδιος Αιλιανός

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 10.48

Αριστοτέλης

Περί θαυμασίων ακουσμάτων  835a

Αριστοτέλης

Περί θαυμασίων ακουσμάτων  833a

Subscribe to παραδοξογραφία