Αριστοτέλης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί θαυμασίων ακουσμάτων  835a

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐν Μακεδονίᾳ ἐν τῇ τῶν Ἠμαθιωτῶν χώρᾳ τοὺς σῦς εἶναι μώνυχας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Περιγραφή σπάνιου είδους αγριογούρουνων της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: