Κλαύδιος Αιλιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 10.48

Χωρίο / Κείμενο: 

Λυκάονι τῷ βασιλεῖ τῆς Ἠμαθίας γίνεται παῖς, ὄνομα Μακεδών, ἐξ οὗ καὶ ἡ χώρα κέκληται μετὰ ταῦτα τὸ ἀρχαῖον ὄνομα οὐκέτι φυλάξασα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μακεδών

Σχόλια: 

Ετυμολογία του ονόματος Μακεδονία από τον βασιλιά Λυκάονα της Ημαθίας