Δέγμη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀριστοβούλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Δέγμη