Εὐκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐκράτε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα /4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Eucrates (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Mακεδονία (Δέγμη;) 3ος/2ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 57 (2) 3ος/2ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 139 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 189 μ.Χ., ILeukopetra 24.12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
282