Άργος/Διοκλητιανούπολη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἡσύχιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατρίκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διότιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Άργος/Διοκλητιανούπολη