Ἡσύχιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Εσύχιος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα), Hesychius (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Esychius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 544 (= Feissel 1983, αρ. 51

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία τον 1ο αι. π.Χ. - 1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Καρία (Μίλητος) τον 6ο αι. μ.Χ.