Πατρίκιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πατρίκειος (4ος-5ος αι. μ.Χ., Λυδία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Ορεστίδα)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.338.6 (= Feissel 1983, 160)  (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-Άργος-Διοκλητιανόπολη) 5ος-6ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια  440.2 (= Feissel 1983, 68)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14