σημ. Κάτω Κλεινές

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μάντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θεόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δωρόθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Κάτω Κλεινές