Εὐκτήμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐκτε̄́μο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐκκτε̄́μο̄ν (5ος αι. π.Χ., Σικελία), Εὐκτήμον (2ος αι. μ.Χ., Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 319 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 267.2 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Ξηρολίμνη) 1ος αι. π.Χ- 1ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 62 αρ. 9 (= SEG XLIX 848) (4) Μακεδονία (Πιερία-Μεθώνη) < Αθήνα αρχές 5ου αι. π.Χ., IG II2.9330 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος αι. π.Χ., IG XII.8.116

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
113