Χαρά

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Chara (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Δίπορο) 2ος αι. π.Χ., EAM 45

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14