Βέροια-Κυνεοί

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀλέξιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωσίμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δούλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Βέροια-Κυνεοί