Ἀλέξιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Alecsus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια-Κυνεοί) π. 190 μ.Χ., ILeukopetra 53.1 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 599

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4