Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 213.8-9, λ. Γρηστωνία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 227.6-10, λ. Δημητριάς

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 227.6-10, λ. Δημητριάς

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 231.5, λ. Δινδρύμη

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 232.3-15, λ. Δίον

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 237.21-22, λ. Δουρίοπος

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 243.3-245.11, λ. Δυρράχιον

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 260.20-261.2, λ. Έδεσσα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 261.10-11, λ. Ειδομενή

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 266.3-4, λ. Ελευθερίσκος

6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες