γεωλογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 480.20-21, λ. Ξαῦρος

Δίδυμος

Περί των απορουμένων παρά Πλάτωνι λέξεων 249

Αριστοτέλης

Περί θαυμασίων ακουσμάτων  833a

Subscribe to γεωλογία