Μαχάτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαχε̄́το̄ (γεν., 5ος αι. π.Χ., Ελίμεια), Μαχάτης (4ος αι. π.Χ., Πέλλα), Μαχάταιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ.,  Θεσσαλία) 

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
6ος/5ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.6.4 (πρβ. RE (1)) (2) Μακεδονία Αρριανός, Ανάβ. 5.8.3 (RE (1)) (3) Μακεδονία < Εύβοια 4ος αι. π.Χ., IG XII.9.197.4 (4) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 178 F-179 A (5) Μακεδονία < Αίγυπτος ;186 π.Χ., PHeid VIII 412.11 (6-7) Μακεδονία < Αίγυπτος 186-182 π.Χ., IFayoum 150.7 & 8  (8) Μακεδονία  (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., Ανδρόνικος 1984, 148 φωτ. 108 (πρβ. SEG L 654 bis. 1) (9-10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.28 & 32 (11-13) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.17, 28 & 38 (14) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 201 (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) μέσα 4ου αι. π.Χ., FGrH 257 F 36.1· Πρόκλος, in R. 2.116 (16) Μακεδονία (Ελιμεία) < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.76 (17) 4ος αι. π.Χ., Σάτυρος στον Αθήναιο 557c (πρβ. RE (1)) (18) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ποντοκώμη) 6ος/5ος αι. π.Χ., SEG XLIX 776 (πρβ. ΑΕΜΘ 14 (2000), 616) (19-20) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.5 & 7 (SEG XLI 566)  (21) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) < Δελφοί ;315-300 π.Χ., FD III.4.405. 2 (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.1032 (23) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.131

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
70