σημ. Ποντοκώμη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πασίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαχάτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ποντοκώμη