Εὐτυχίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutychis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κορινθία, Κάτω Ιταλία), Εὐτυχεί (κλητ., αυτοκρ. περ., Ιλλυρία), Εὐτυχής (2ος αι. μ.Χ., Έδεσσα), Eutucis (4ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Αίγυπτος π. 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 4 recto I.24 (2) Μακεδονία (Αλμπωπία-Νότια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 367.8 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 133.1 (4)  π. 211-232 μ.Χ., ILeukopetra 77.1  (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 508  (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 39 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 19 (= 292) (8) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 46 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 539 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 71 μ.Χ., ή 88 μ.Χ., SEG XXXI 644 (= XLV 818) (11) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.410.2 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.563 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.906 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
114