Δίδυμος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί των απορουμένων παρά Πλάτωνι λέξεων 249

Χωρίο / Κείμενο: 

Χαλεστραῖον· ποιόν τι νίτρον δηλοῖ· ἔστι δὲ ἐν Μακεδονίᾳ πόλις Χαλέστρα προσαγορευομένη πλησίον Θεσσαλονίκης, ἧς ἐγγὺς γίνεται νίτρον διαφορότερον (l. διαφορώτερον) τῇ δυνάμει καὶ σμηκτικώτερον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Είδος ανθρακούχου νατρίου ή σόδας που πήρε το όνομά του από τη μακεδονική πόλη Χαλέστρα.

Θεματική περιοχή: