αρχαιολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel

Feissel 198, αρ. 2

IG X.2.1.162
IG X.2.1.133
Πλούταρχος

Αιμίλιος 32.5

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.30.7-8

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 21.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 22.12.1

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 1.5

Subscribe to αρχαιολογία