σημ. Μονή Λάβρας

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νεβρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Μονή Λάβρας