Νεβρίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Nebris (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Νε;βρίδος (γεν., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αυτοκρ. περ.,  ILeukopetra 157 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 154 μ.Χ., IG X.2.1.472 B (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 32 αρ. 87  (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Λαύρας) ελλην. περ.-αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 780

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14