σημ. Οροπέδιο

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δύναμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δόκιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Οροπέδιο