Δόβηρος, σημ. Δοϊράνη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πευκέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Δόβηρος, σημ. Δοϊράνη