Πευκέστης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-1ος αι. π.Χ.,  BCH 55 (1931), 191 αρ. 12 (2) Μακεδονία (Παιονία-Δόβηρος) ελλην. περ., Παλατ. Ανθ. IX.300· Gow & Page 1968, I 6-7, II 9-11, στ. 27-28

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: