σημ. Κορησσός

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κίλλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κερτίμμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Κορησσός