Κερτίμμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κερτίμμου (γεν.: Βέροια, Καλίνδοια (6))

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.2 & 12 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.21 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 322 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.23 (5) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 744.7 (6) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.20 & BE 1999, αρ. 362 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.35 (8) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Κορησός) 3ος αι. π.Χ., EAM 191

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8