Κίλλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κίλλης (γεν. θηλ.;, Ορεστίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  311 π.Χ., Διόδωρος 19.93.1-2· Πλούταρχος, Δημ. 6.1-2· PP 2164· 14609  (RE Supplbd. 4 (-) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.4 (3) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Κορησσός) 3ος αι. π.Χ., EAM 191 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11