σημ. Βεύη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικαγόρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Βεύη