σημ. Μάνδρες

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὐγένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Μάνδρες