Θεσσαλονίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεσσαλονείκη (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 350-295 π.Χ., Διόδωρος 19.35.5 & 52.7· Στράβων 7 απόσπ. 21· Παυσανίας 8.7.7 & 9.7.3· Στέφανος Βυζάντιος s.v.· Berve 370 (= IG X.2.1.277)  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 414 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 159b.4 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.341

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5