Μηνᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μηνᾶ (2ος αι. π.Χ., Λήμνος), Mena (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Μηννᾶ (γεν., 5ος αι. μ.Χ., Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 1ος αι. μ.Χ., IG II2.9260 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα) 3ος-4ος αι. μ.Χ., EAM 183

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
163