Μελέαγρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Meleager (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 5ος/4ος αι. π.Χ., FGrH 631 F 1 (Σάτυρος)  (2) Μακεδονία < Αθήνα 417-413 π.Χ., IG I3.89.67 (3) Μακεδονία π. 370-323 π.Χ., RE (2)· Berve 494) (4) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.8· Κούρτιος 4.13.26 (RE (5)· Berve 495) (5) Μακεδονία 316 π.Χ., Διόδωρος 19.47.1-2 (RE (6)) (6) Μακεδονία π. 315-279 π.Χ., RE (3) (7) Μακεδονία < Πέργαμος 3ος-2ος αι. π.Χ., IPerg 201 (8) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 157 π.Χ., PTeb 742.18 (= PP 3491· 8684)  (9-10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.26 & 28 (11) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 75 αρ. 176.1, 7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84