Εὐρυδίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eurudica (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 340-317 π.Χ., RE (13)· Berve 23 (2) Μακεδονία π. 340-275 π.Χ., RE (16)· Berve 321 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) π. 410-340 π.Χ., SEG XXXVI 651· XLIII 471· L 649 (RE (14)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12