Ἐπαφρόδιτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπαφρόδειτος (3ος αι. π.Χ., Κύπρος / 1ος αι. π.Χ., Κως, Θράκη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κως, Σικελία, Θράκη / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ρόδος, Νίσυρος, Εύβοια / 2ος αι. μ.Χ., Εύβοια, Αθήνα, Βοιωτία, Τεγέα και κατεξοχήν στο εξής), Epaphroditus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι, Σκυθία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη, Σκυθία, Θράκη), Epaperoditus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Epafroditus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Epaproditus (1ος.2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 253 μ.Χ., ILeukopetra 103.11 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 295 (3-4) 210 μ.Χ., ILeukopetra 56.1 & 7 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 168 μ.Χ., SEG XII 345 (6-7) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 6, 9 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 666 (9) 1ος-2ος αι. μ.Χ., CIL III 14205 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα- Φίλιπποι) 1ος αι. μ.Χ., Επιστολή Φιλίππου 2.25, 4.18 (πρβ. Pilhofer 1, 225)  (11) αυτοκρ. περ., BCH 47 (1923), 92 αρ. 23 (= Pilhofer 425) (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.370.2 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.658.1 (14) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.245II.2 (15) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.637 (16) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLVI 746· BE 1997, αρ. 400 (17) 3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 7 (2002), 168 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
515