Δαμόστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαμόσστρατος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πόντος )

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 629.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
90
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αρκαδία την ηρωική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 3ο αι. μ.Χ.