ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, add. 248, αρ. 126bis 

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 16

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 39, πίν. VII

Edson 1975

Edson 1975, 98-100

Edson 1934

Edson 1934, 229-232

Düll 1977

Düll 1977, 428-429, αρ. 183 A, πίν. 72

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.1

Düll 1977

Düll 1977, 360, αρ. 173, εικ. VIII

Düll 1977

Düll 1977, 328-329, αρ. 107, πίν. 31

Düll 1977

Düll 1977, 283-284, αρ. 24

Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 23

Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 22

Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 93 et p. 244, αρ. 29

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 213

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 62

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 219

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242-243, αρ. 26

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242, αρ. 24 (=89)

Daux 1977

Daux 1977, 346-347, αρ. 7

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία