ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Guarducci 1969

Guarducci 1969, 140-142, εικ. 28

Guarducci 1938

Guarducci 1938, 168-172 (= Καφταντζής 1967, 298-300, αρ. 496)

Feissel et Sève 1988

Feissel et Sève 1988, 466, αρ. 25, εικ. 22

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 77, πίν. 40

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 62, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 56

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 51, πίν. IX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 43

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 295, appendice II, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 294, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 275

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 268

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 228

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 227

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 20

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 193, πίν. XLVI (IG X.2.1.998 & 999)

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 126

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 110

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 11, πίν. III

Feissel 1983

Feissel 1983, append. II, σ. 242, αρ. 293

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία