σημ. Ρόκαστρο

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὐρυδικιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ρόκαστρο