σημ. Αυγή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Περδίκκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρυγία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Αυγή