σημ. Ασβεστόπετρα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ασβεστόπετρα