σημ. Άγιος Δημήτριος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κλεονίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Άγιος Δημήτριος