σημ. Κρόκος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Θεόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Κρόκος