Αλλάντη, σημ. Παρθένιο

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φιλοκύριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Αλλάντη, σημ. Παρθένιο