Πιερίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀπολλωνία 3 Τοπωνύμιο
Ἀνακτορόπολις Τοπωνύμιο
Ἀκόντισμα Τοπωνύμιο
Αἰσυμαῖος Εθνωνύμιο
Αἰσύμη Τοπωνύμιο
Πιερίς 1 Τοπωνύμιο
Πέργαμος Τοπωνύμιο
Παραστρυμόνιος; Εθνωνύμιο
Κερδώζισιν Εθνωνύμιο
Καλπαπορεῖται Εθνωνύμιο
Σάκιος Εθνωνύμιο
Σάκος Τοπωνύμιο
Οἰσύμη Τοπωνύμιο
Νεαπολίτης Εθνωνύμιο
Νεάπολις 2 Τοπωνύμιο
Ἰολλῖται Εθνωνύμιο
Ἠμάθιος Εθνωνύμιο
Ἠμαθία 2 Τοπωνύμιο
Φαγρήσιος Εθνωνύμιο
Φάγρης Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πιερίδα